سوال در مورد باز شدن پرونده بعد از رضایت

0
0

اگر پرونده ای در کلانتری بازشود و شاکی خودش رضایت دهد، آیا پرونده ممکن است دوباره باز شود؟

0
0

خیر. در صورت رضایت مکتوب شاکی نزد کلانتری پرونده در همان کلانتری مختومه شده و به دادگاه فرستاده نمی شود ،مگر اینکه جرمی صورت گرفته شده باشه که در این صورت از جنبه عمومی جرم قابل مجازات است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت