سوال در مورد انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت

0
0

آیا پس از صدور گواهی عدم پرداخت، امکان انتقال چک به شخص دیگر وجود دارد؟

0
0

بله، این امکان وجود دارد. در این صورت بایستی در پشت چک قید کنید که کلیه حقوق خود راجع به چک را ساقط کرده و آنها را انتقال داده اید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت