سوال در مورد انتقال سند

0
0

ماشینی 3 ساله خریداری شده ولی مالک اولی سند را بنام نمیزند. مستند واریزی مبلغ هم هست. چه کار می شود کرد؟

0
0

شما میتوانید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست مبنی بر انتقال سند از جانب صاحب سند را ثبت کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت