سوال در مورد اعسار در پرداخت مهریه

0
0

اگه مبلغی برای مهریه تعیین شده باشه، ولی از پرداخت اون مبلغ اعسار داشته باشیم، بنده میتونم قسمتی از ملک را به عنوان مهریه به زوجه پرداخت کرد؟

0
0

بله؛ در هر صورت شوهر می تواند همه یا بخشی از اموال خود را به عنوان مهریه به زوجه پرداخت نماید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت