سوال در مورد اعسار

0
0

آیا برای نیم عشر دولتی می توان تقاضای اعسار داد؟ چرا دفتر خدمات الکترونیک قضایی همچین دادخواستی را نمی پذیرد؟

0
0

بله، این امکان وجود دارد. تشخیص این موضوع با دادگاه است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت