سوال در مورد اعتراض به وصیت نامه

0
0

آیا می توان بعد از 7 سال به وصیت نامه اعتراض نمود؟

0
0

بله؛ این امکان وجود دارد. برای مثال چنانچه وصیت‌نامه مطابق قانون تنظیم نشده باشد، می توان نسبت به آن اعتراض نمود. اما نمی توان نسبت به وصیت نامه رسمی اعتراض کرد مگر در صورتی که نسبت به آن ادعای جعل داشته باشید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت