سوال در مورد احضاریه دادگاه و معلوم نبودن محل اقامت متهم

0
0

اگر شخصی زمانی که الزام به سند شود، تغییر مکان داده باشد (وکیل هم دارد) آیا احضاریه بیاد دم در خانه برمی گردد یا وکیل خبر دار می شود؟

0
0

اگر احضاریه به دلیل معلوم نبودن محل اقامت متهم به دستش نرسد و به قولی ابلاغ نشود تلاش برای دستیابی به متهم نیز به نتیجه نرسد و ابلاغ به روش دیگری هم میسر نباشد متهم را با انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می کنند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت