سوال در مورد اثبات معامله

0
0

شخصي به من مبلغي بدهكار است و حاضر به دادن بدهی اش نمی باشد. بعد از اجرای حکم و معرفی اموال متوجه شدم خانه را به خواهرش فروخته است و مبلغ کامل منزل بین آن ها رد و بدل شده است(تراکنش بانکی). آیا این معامله صوری است و من چه طور می توانم آن را اثبات کنم؟

0
0

چنانچه این معامله به نحو صحیح و واقعی انجام گرفته باشد، معامله صوری نیست. در هر صورت شما بایستی معامله به قصد فرار از دین را اثبات کنید. در صورت اثبات حکم به نفع شما اثبات می شود. اثبات معامله به قصد فرار از دین در صورتی که انتقال اموال پس از مطالبه شما باشد آسان تر است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!