سوال در مورد ابطال سند منزل

0
0

منزلی با همسرم خریداری نمودیم که در ابتدا مبایعه نامه ای به نام بنده تنظیم شد و پشت قرارداد ایشان را برای دفتر محضر معرفی نمودم. سند به دلیل وام داشتن منزل به صورت وکالتی به همسرم انتقال پیدا کرد و در چند ماه بعد طبق توافقات مجدداً، سند تماماً به نام بنده برگردانده شد و طی اختلاف به عمل آمده بنده نیمی از منزل را به نام همسرم کردم تا اختلاف بر سر مالکیت به اتمام برسد. حال متوجه شده ام ایشان با همکاری وکیل با وکالت نامه اولی که به نام ایشان بود و عدم ارائه وکالت نامه های دوم و سوم و تسویه وام بانکی در محضری دیگر که هیچ اطلاعی از موضوع نداشته است، اقدام به تنظیم سند 6 دانگ به نام خود نموده است. آیا میتوانم ابطال سند را با شکایت حقوقی انجام دهم؟

0
0

بله، می توان در این مورد طرح دعوای حقوقی راجع به ابطال سند را اقامه نمود. اما بایستی مالکیت خود را از جمله با استناد به مفاد وکالتنامه خود اثبات کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!