حقوق جزا و جرم شناسی
موارد تداخل جنایات
آگوست 16, 2016
حقوق خانواده
نکاح قبل از بلوغ
آگوست 16, 2016
نمایش همه

موارد عدم تداخل جنایات

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

ماده ۲۹۹(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد(در بدن مجنی علیه و در عین حال) قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تاثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است(و در نتیجه در صورت منتج شدن به فوت مجنی علیه، همگی در نفس تداخل می یابند). در غیر اینصورت (یعنی در صورتی که آن ضربات به نحو غیر متوالی وارد شده باشند، جانی) به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد.

تبصره – احکام مقرر در مواد (۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است.

ماده ۴۰۷(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می شود.(زیرا اصل بر عدم تداخل است. البته در آوردن حدقه چشم بالطبع منجر به کوری می شود، یک جنایت محسوب شده و منطقاً قصاص یا دیه مربوط، تعلق خواهد گرفت).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!