حقوق تجارت
انحلال شرکت های غیرسهامی
اکتبر 11, 2016
حقوق خانواده
تکالیف مشترک زوجین
اکتبر 11, 2016
نمایش همه

عوامل انحلال در شرکت های تضامنی-نسبی

حقوق تجارت

حقوق تجارت

اراده شرکاء شامل:

الف- اراده ی تمام شرکاء: در تمامی شرکتها از جمله شرکتهای اشخاص در صورت تراضی تمام شرکاء مبنی بر انحلال، شرکت منحل خواهد شد. (بند ب ماده ۱۳۶ + ماده ۱۸۹ قانون تجارت)

ب -به اراده ی یکی از شرکاء: اصولاً فسخ شرکت های اشخاص توسط یکی از شرکاء ممکن است مگر اینکه شرایط پیش بینی شده در ماده ۱۳۷ رعایت نشده باشد.

دلایل موجهه انحلال: این حالت وقتی مطرح می شود که حق فسخ، سلب شده یا اجرای آن ممکن نباشد که در صورت تقاضای یکی از شرکاء از محکمه و ارائه ی دلایل و موجه دانسته شدن آن دلایل از جانب محکمه، حکم به انحلال داده خواهد شد.(بند ۲ ماده ۱۳۶ قانون تجارت-۱۸۹)

جلوگیری از انحلال: هرگاه دلایل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد. (تبصره ماده ۱۳۶ قانون تجارت -۱۸۹).

زوال عناصر شرکت شامل: انقضاء مدت شرکت.-انجام موضوع شرکت یا غیر ممکن شدن انجام آن.-کاهش تعداد شرکاء از حداقل قانونی. –ورشکستگی شرکت.

وضعیت شریک: در صورت فوت یکی از شرکاء (بند و ماده ۱۳۶ و ماده ۱۳۹ قانون تجارت).

در صورت حجر(جنون و سفه) یکی از شرکاء از پرداخت دیون که در دو حالت می تواند انحلال شرمت را به همراه داشته باشد.

شریک عاجز : اگر تاجر باشد و ورشکست شود براساس مواد ۱۳۶ و ۱۳۸ و ۱۸۹ قانون تجارت امکان انحلال وجود دارد. اگر تاجر نباشد: معسر می شود و بر اساس مواد ۱۲۹ و ۱۸۹ قانون تجارت امکان انحلال وجود دارد.

اصولاً فسخ شرکتهای اشخاص ممکن است، مگر اینکه یکی از شرایط ماده ی ۱۳۷ قانون تجارت وجود داشته باشد:

۱- حق فسخ در اساسنامه از شرکاء سلب شده باشد.

۲- اعمال حق فسخ با قصد اضرار باشد.

۳- تقاضای فسخ به صورت کتبی و شش ماه قبل از فسخ به شرکاء اعلام نشده باشد.

قاعدتاً فوت موجب انحلال شرکتهای اشخاص است مگر اینکه شرایط ماده ۱۳۹ قانون تجارت وجود داشته باشد.

۱- سایر شرکاء تصمیم بر بقاء شرکت داشته باشند.

۲- قائم مقام متوفی در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت خود را راجع به بقای شرکت کتباً اعلام نماید. سکوت تا انقضای یک ماه در اینجا به منزله رضایت است.

وضعیت نفع و ضرر قائم مقامی متوفی:

در صورت اعلام رضایت نسبت به اعمال شرکت در مدتی که تا اعلام رضایت فاصله بوده در نفع و ضرر، شریک و سهیم خواهد بود.

در صورت اعلام عدم رضایت نسبت به اعمال شرکت در مدتی که تا اعلام رضایت فاصله بوده فقط در منافع حاصله شریک بوده و نسبت به ضررآن مدت سهیم نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!