حقوق اساسی
حقوق اساسی چیست؟
می 23, 2016
حقوق اساسی
مفهوم قانون اساسی
می 24, 2016
نمایش همه

منابع حقوق اساسی

حقوق اساسی

حقوق اساسی

مراد ازمنابع‏ حقوق اساسی، منابعی است که حقوق اساسی بر مبنای آنها شکل می‏‏‏‏ گیرد. سرشت و ماهیت سیاسی و حقوقی، حقوق اساسی، قلمرو بسیار گسترده ای را شامل می‏ شود، لذا، بالطبع، منابع مختلف و متعددی را اقتضاء می نماید.

پس بر این اساس می توان دو نوع منبع را برای حقوق اساسی فرض نمود:

منابع خاص: آن دسته که ویژه هر کشوری است که برای مثال، منابع خاص حقوق اساسی‏ کشور ایران به شرح زیر است:

 • ادله احکام یا منابع فقهی (قران، سنت، اجماع، عقل)
 • ادله عقلیه (برائت، استصحاب، تخییر و احتیاط)
 • نظرت های تفسیری شورای نگهبان
 • مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • مصوبات شورای عالی امنیت ملی
 • مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

منابع عام: آن دسته از منابع که تقریبا در تمام کشورها به عنوان منبع حقوق اساسی پذیرفته اند، که عبارتند از:

 1. قانون اساسی
 2. قانون عادی
 3. مصوبات قوه مجریه
 4. فرامین و احکام روسای کشورها
 5. عرف
 6. رویه قضایی
 7. دکترین (نظریه اندیشمندان حقوقی).

Comments are closed.

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!