حقوق اساسی
ضمانت از آزادی های عمومی و حقوق بشر
سپتامبر 29, 2016
مبانی حقوق بشر
دین و شناخت انسان
سپتامبر 29, 2016
نمایش همه

انتخابات

حقوق اساسی

حقوق اساسی

مفهوم انتخابات

تعاریف متعددی برای انتخاب ارائه شده است که از میان آنها می تواند دو تعریف زیر را مورد توجه قرار دارد:

مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان با تعیین ناظرانی برای مهارکردن قدرت، تدبیر شده است. – انتخاب شکلی از فرآیند تصمیم گیری در جامعه به طور جمعی است که در آن، رأی دهندگان تصمیم می گیرند کدام حزب یا کاندیدا مسئولیت اداره امور عمومی را به دست گیرند.

مفهوم رأی

عملی تشریفاتی و حقوقی – سیاسی است که شهروندان با انجام آن، طبق ضوابط و شرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان می پردازند.

انواع رأی

یک) رأی فردی: منوط به شهروند بودن فرد.

دو) رأی اجتماعی: منوط به عضویت داشتن در یک گروه اجتماعی، اقتصادی و یا حرفه ای.

سه) رأی برابر: داشتن حق یک رأی، که امروزه در اکثر نقاط جهان مرسوم است.

چهار)رأی چندگانه: حق چند بار رأی دادن به علت وضع اجتماعی خاص.

پنج) رأی اختیاری: شهروند مخیر است در صورت تمایل، در رأی دادن شرکت کند یا از آن امتناع ورزد.

شش) رأی اجباری: شهروند برای انجام یک کار ویژه اجتماعی طبق قانون مکلف و مجبور است در انتخابات شرکت نماید.

هفت) رأی وکالتی: امکان انتخاب وکیل از جانب فرد برای رأی دادن.

هشت)رأی مکاتبه ای: امکان رأی دادن به صورت مکاتبه ای.

نه) رأی علنی مخفی: پذیرش این اصل که آشکار بودن محتوی رأی به آزادی انتخابات لطمه می زند.

ده) رأی تک نام و چند نام: در صورتی که حوزه انتخابی واجد یک کرسی پارلمانی باشد فقط به یک نفر می توان رأی داد.

یازده) لیست بسته: رأی دادن بدون افزودن یا کاستن از نامهای  مندرج در فهرست.

دوازده) لیست باز: رأی دادن با اختیار کم و زیاد کردن نام های مندرج در فهرست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!