حقوق تجارت
نحوه تصمیم گیری در تمامی شرکت ها در نظم تطبیقی
نوامبر 19, 2016
حقوق تطبیقی
دادگاه های اختصاصی کشور فرانسه
نوامبر 19, 2016
نمایش همه

دادگاه جنایی در کشور فرانسه

حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی

در هر دپارتمان فرانسه یک دادگاه جنایی وجود دارد و معمولاً در سال ۴ بار تشکیل جلسه می دهد. این دادگاه به جرائم جنایی رسیدگی می کند و رأی صادره غیر قابل پژوهش بوده ولی قابل فرجام در دیوان کشور می باشد. در امور جنایی قبلاً دو مرحله باز پرسی شامل: بازپرسی مقدماتی و باز پرسی در شعبه اتهام وجود داشت.

شعبه اتهام قسمتی از دادگاه استیناف است زیرا هر دادگاه استیناف دارای یک شعبه اتهام که شامل یک رئیس و دو مستشار بود. دادگاه باید ۱۵ روز پیش از اتمام سال، اعضاء شعبه اتهام را برای سال قضایی بعد انتخاب می نموید. شعبه اتهام در واقع بازپرسی مرحله دوم است و هر بازپرسی مقدماتی که در امر جنایی صورت می گرفت الزاماً به این شعبه احاله می شد تا در مورد اعلام اتهام اختیار داشت در امر جنحه یا خلاف نیز در مواردی که قانون پیش بینی نموده بود به قرارهای بازپرسی رسیدگی پژوهشی نماید. در حال حاضر مرحله بازپرسی چنین نقشی را ایفاء می کند. دادگاه جنایی وقتی رسیدگی به پرونده را آغاز می کند که شعبه اتهام اعلام اتهام نماید. این دادگاه، علاوه بر قضات مخصوص ممکن است از قضات دادگاه های دیگر(استیناف- دادگاه شهرستان) برای هر جلسه ای که مورد لزوم باشد استفاده نماید. در دادگاه جنایی فرانسه هیأت منصفه شرکت می نماید و تعداد آنان ۹ نفر بوده و از بین شهروندان عادی فرانسه به قید قرعه انتخاب می شوند. هیأت منصفه طبق لیست تنظیمی سالیانه در هر دپارتمان با نظارت ۳ قاضی از بین زنان و مردان فرانسه انتخاب می شوند. هر عضو حداقل باید ۳۰ سال تمام داشته و علاوه بر داشتن سواد(در حد خواندن ونوشتن) از حقوق اجتماعی و سیاسی نیز خواه به علت عدم اهلیت مانند: محجورین، محکومین، ورشکستگان و غیره و یا به سبب عدم صلاحیت مطلق مانند: وزراء نمایندگان مجلس، استانداران، فرماندارن، قضات و بالاخره به جهت عدم صلاحیت نسبی مثل کارشناسی که در پرونده مطروحه نظر داده و یا شاهدی که در آن پرونده ادای شهادت نموده محروم نشده باشد. دادگاه جنایی از سه قاضی و ۹ عضو هیأت منصفه تشکیل می گردد. پس از بیانات دادستان و دفاع وکیل متهم اخذ آخرین دفاع وکیل متهم اخذ آخرین دفاع از او، هیأت منصفه به اتفاق قضات دادگاه در مورد بی گناهی و یا گناهکار بودن متهم اظهار نظر می نمایند هر تصمیمی به ضرر متهم باید با اکثریت حداقل ۸ رأی اتخاذ گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!