ترمینولوژی حقوق
جرم غیر عمد | جرم مادی | جرم محال | جرم مختلط
سپتامبر 29, 2016
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ
تمرکز داشتن در کارها
سپتامبر 29, 2016
نمایش همه

جرم مستمر | جرم مطلق | جرم معلق | جرم مرتبط

ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق

جرم مستمر

(جزا) جرمی که در زمان نسبتاً دراز صورت می گیرد مانند توقیف غیرقانونی و یا حمل اسلحه غیرمجاز. از این معنی به جرم متمادی- جرم متسلسل هم تعبیر شده است.

جرم مطلق

(جزا) جرمی که قبل از حصول غرض مطلوب مجرم، جر تلقی شده باشد مانند جعل سند که استفاده از آن از ارکان و مقومات جرم مذکور نیست. اگر حصول نتیجه مقوم ماهیت جرم باشد آنرا جرم مقید نامند، مانند قتل.

جرم معلق

(جزا) جرمی که علت خارجی مانع پایان یافتن مساعی مجرم و حصول نتیجه شود مانند قراول رفتن تفنگ بطرف کسی بقصد قتل که مصادف با ممانعت قهری ثالث از تمام شدن عمل گردد. در جرم عقیم مساعی مجرم بپایان می رسد.(رک. جرم عقیم) و ارتکاب جرم هم در این مورد ذاتاً محال نیست(رک.جرم محال).

جرم مرتبط

(جزا) جرائمی که چند نفر مجتمعاً مرتکب شوند(ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی) یا چند نفر آن را در ازمنه و امکنه مختلف با تبانی قبلی صورت دهند (خواه طبیعت این جرائم مانند هم باشد خواه نه) مانند دو قتل و مانند یک قتل و یک سرقت. تقارن زمانی بین جرائم مرتبط شرط نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!