مبانی حقوق بشر
اسلام و حقوق طبیعی
اکتبر 10, 2016
حقوق بیمه
کاهش خطرات بیمه
اکتبر 10, 2016
نمایش همه

آثار عواقب اعلام تشدید خطر

حقوق بیمه

حقوق بیمه

به محض آنکه بیمه گذار در موعد قانونی تعیین شده مراتب تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه را به اطلاع بیمه گر رساند به تکلیف قانونی خود عمل کرده و، مادام که عکس العملی از جانب بیمه گر ابراز نشده، قرارداد بیمه به نحو تمام و کمال مطابق آنچه در بیمه نامه معین شده ادامه می یابد و تشدید خطر لطمه ای به حقوق او وارد نمی کند. لذا در این شرایط بیمه گر مکلف به تأمین پوشش بیمه برای ریسک تشدید یافته ای که هنوز مورد مطالعه برآورد قرار نداده می باشد. به محض اطلاع بیمه گر از تشدید خطر و تغییر در موضوع بیمه، او می تواند حقوق خود را به نحو معین شده در قانون حفظ نموده و تعادل قراردادی را که در اثر تشدید خطر بر هم خورده دوباره ایجاد نماید. ادامه ماده ۱۶ قانون بیمه در این باره مقرر می دارد: … در هر مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده و به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی  از او مطالبه کند… .

بنابراین به بیمه گر اجازه داده شده که در پی اطلاع از تشدید خطر و تغییر اوضاع و احوال موضوع بیمه، برآورد مجددی به عمل آورده و حق بیمه جدید را مطابق با شرایط جدید تعیین و به بیمه گذار اعلام کند.

چنانچه بیمه گذار شرایط و حق بیمه جدید را پذیرفت و مبلغ اضافی را پرداخت نمود، بیمه با شرایط جدید ادامه می یابد والا، از آنجا که بیمه گذار نمی تواند شرایط و حق بیمه را یک جانبه تغییر دهد، به بیمه گر اجازه داده شده عقد بیمه را فسخ کند. در این صورت چنانچه تشدید خطر یا تغییر موضوع بیمه توسط خود بیمه گر ایجاد شده باشد وی مکلف است، حسب تقاضای بیمه گر، از عهده خسارات وارده بر بیمه گر نیز برآید.

در طی مدتی که بین اعلام مراتب توسط بیمه گذار و فسخ احتمالی توسط بیمه گر سپری می شود، بیمه گذار از پوشش بیمه برخوردار است.

نکته قابل توجهی که در قانون بیمه ذکر نشده آن است که بیمه گر ملزم نیست برای تعدیل قرارداد به وسیله پیشنهاد نرخ بیمه جدید یا تغییر شرایط عقد، منتظر اعلام تشدید خطر از سوی بیمه گذار شود؛ وی می تواند به محض اطلاع از تغییر وضعیت موضوع بیمه یا تشدید خطر، اقدامات مذکور را انجام دهد، هرچند که این اطلاع را از طریقی غیر از اعلام بیمه گذار کسب نموده باشد. این امر به نحو منطقی به بیمه گر اجازه می دهد حقوق و صرفه خود  را حفظ کند و درحالی که تشدید خطر به ضرر او در جریان است، بی جهت منتظر اعلام توسط بیمه گذار نشود. بیمه گر می تواند بنا بر ملاحظات متفاوت از اخذ اضافه حق بیمه منصرف شده و بیمه را با همان شرایط و حق بیمه ادامه دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!