حقوق جزا و جرم شناسی
اکراه در جنایت
اکتبر 2, 2016
حقوق جزا و جرم شناسی
اجرای قصاص
اکتبر 2, 2016
نمایش همه

موجبات قصاص نفس

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

ماده ۳۸۱ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص ودر غیراینصورت مطابق مواد دیگر این قانون، از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.

ماده ۳۸۲ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است؛  لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.

ماده ۳۸۳ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک ازمقتولان می توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان، اقدام به قصاص کنند.

ماده ۳۸۴ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه دیه ای بپردازد قصاص می شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان درمقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

ماده ۳۸۵ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)– اگر قتل در یکی از ماههای حرام(محرم، رجب، ذی العقده، ذ ی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد  و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی شود. همچنین دیه ای که ولی دم به دیگر اولیاء می پردازد تغلیظ نمی شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی دم و یا به هردو آنان می پردازند، تغلیظ می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!