اکتبر 10, 2017
وکلای جوان بدانند

امکان اثبات حجر یا رفع حجر در دادگاه کیفری

پرسش علی رغم ذکر کلمه متعاملین در ماده ۷۲ قانون امور حسبی آیا در امور کیفری ماده ی مزبور قابلیت استفاده را دارد؟ با فرض مثبت […]
اکتبر 4, 2017
وکلای جوان بدانند

چگونگی تصفیه و تقسیم ترکه بین ورثه ی متوفای غیر مسلمان در فرض وجود یک وارث مسلمان

پرسش در فرض وجود یک وارث مسلمان بین ورثهی متوفای غیر مسلمان (فی المثل مسیحی) امر ترکه و تصفیه و تقسیم آن چه صورتی خواهد داشت؟ […]
اکتبر 4, 2017
وکلای جوان بدانند

وضعیت حقوقی احوال شخصیه ی افراد غیر مسلمان غیر زرتشتی، غیر کلیمی، و غیر مسیحی به عنوان اقلیت‌های مذهبی ساکن کشور

پرسش با لحاظ اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افراد غیر مسلمان، غیر زرتشتی، غیر کلیمی و غیر مسیحی به عنوان اقلیتهای مذهبی ساکن کشور […]
اکتبر 4, 2017
وکلای جوان بدانند

وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه، قبل از تصفیه ی آن

پرسش از نظر حقوقی، معاملا ورثه نسبت به ترکه قبل از تصفیه ی آن و پرداخت کل بدهی های متوفا چه وضعیتی دارد؟ نظر خود را […]
سپتامبر 28, 2017
وکلای جوان بدانند

وضعیت حقوقی مالکیت ورثه نسبت به ما ترک متوفا با وجود طلبکاران

پرسش مالکیت ورثه نسبت به ما ترک متوفا با وجود طلبکاران از نظر حقوقی چه وضعی دارد؟ برای این که ورثه در مقابل اشخاص ثالث(مازاد بر […]
سپتامبر 28, 2017
وکلای جوان بدانند

چگونگی اداره ی امور صغیر در زمان حجر پدر و پس از آن

پرسش اکر پدری که ولایت فرزند صغیر پنج ساله ی خود را منحصراً به عهده دارد محجور شود و بعد از دو سال از او رفع […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!