مهر ۱۸, ۱۳۹۶
وکلای جوان بدانند

امکان اثبات حجر یا رفع حجر در دادگاه کیفری

پرسش علی رغم ذکر کلمه متعاملین در ماده ۷۲ قانون امور حسبی آیا در امور کیفری ماده ی مزبور قابلیت استفاده را دارد؟ با فرض مثبت […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۶
وکلای جوان بدانند

چگونگی تصفیه و تقسیم ترکه بین ورثه ی متوفای غیر مسلمان در فرض وجود یک وارث مسلمان

پرسش در فرض وجود یک وارث مسلمان بین ورثهی متوفای غیر مسلمان (فی المثل مسیحی) امر ترکه و تصفیه و تقسیم آن چه صورتی خواهد داشت؟ […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۶
وکلای جوان بدانند

وضعیت حقوقی احوال شخصیه ی افراد غیر مسلمان غیر زرتشتی، غیر کلیمی، و غیر مسیحی به عنوان اقلیت‌های مذهبی ساکن کشور

پرسش با لحاظ اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افراد غیر مسلمان، غیر زرتشتی، غیر کلیمی و غیر مسیحی به عنوان اقلیتهای مذهبی ساکن کشور […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۶
وکلای جوان بدانند

وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه، قبل از تصفیه ی آن

پرسش از نظر حقوقی، معاملا ورثه نسبت به ترکه قبل از تصفیه ی آن و پرداخت کل بدهی های متوفا چه وضعیتی دارد؟ نظر خود را […]
مهر ۶, ۱۳۹۶
وکلای جوان بدانند

وضعیت حقوقی مالکیت ورثه نسبت به ما ترک متوفا با وجود طلبکاران

پرسش مالکیت ورثه نسبت به ما ترک متوفا با وجود طلبکاران از نظر حقوقی چه وضعی دارد؟ برای این که ورثه در مقابل اشخاص ثالث(مازاد بر […]
مهر ۶, ۱۳۹۶
وکلای جوان بدانند

چگونگی اداره ی امور صغیر در زمان حجر پدر و پس از آن

پرسش اکر پدری که ولایت فرزند صغیر پنج ساله ی خود را منحصراً به عهده دارد محجور شود و بعد از دو سال از او رفع […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!