ژانویه 30, 2018
وکلای جوان بدانند

لزوم ارائه ی گواهی انحصار وراثت جهت ثبت ملک غیر منقول به نام ورثه

پرسش در امور ثبتی در کدام مورد ارائه‌ی گواهی انحصار وراثت ضرورت دارد و اساساً مقررات موضوعه امکان تحصیل گواهی انحصار وراثت را به غیر وراث […]
ژانویه 30, 2018
وکلای جوان بدانند

نحوه مطالبه ی ماترک که در تصرف احد از ورثه باشد

پرسش در صورتی که اموالی از متوفا به جامانده و در تصرف احد از ورثه باشد و سایر وراث سهم خود را از وی مطالبه نمایند، […]
اکتبر 15, 2017
وکلای جوان بدانند

تحریر ترکه و صورت تحریر ترکه چیست؟

پرسش تحریر ترکه را تعریف نمایید و صورت تحریر ترکه را مستنداً بیان نمایید. پاسخ ارث سبب انتقال جمعی اموال و حقوق مالی است. مورث هرچه […]
اکتبر 11, 2017
وکلای جوان بدانند

دعوای حکم رشد باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟

پرسش دعوای حکم رشد باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟ (این سوال را با حضور ولی قهری و قیم و بدون حضور ولی قهری و […]
اکتبر 11, 2017
وکلای جوان بدانند

آیا تنفیذ حکم وصیت نامه، احتیاج به صادر کردن اجراییه دارد یا خیر؟

پرسش آیا تنفیذ حکم وصیت نامه، احتیاج به صادر کردن اجراییه دارد یا خیر؟ پاسخ اجرای حکم دادگاه همیشه با صدور اجراییه ملازمه ندارد. یعنی ممکن […]
اکتبر 10, 2017
وکلای جوان بدانند

نحوه استیفای ثمینه‌ی اعیانی زوجه از ماترک

پرسش درصورتی که دادگاه حکم به تعیین ثمینه ی اعیانی بدهد، اگر سایر ورثه حاضر به پرداخت حق زوجه نباشد، زوجه می تواند از عین ماترک، […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!