نوامبر 19, 2016
حقوق تجارت

نحوه تصمیم گیری در تمامی شرکت ها در نظم تطبیقی

شرکت های سهامی: در مجمع عمومی عادی: اتخاذ تصمیم قاعده: اکثریت مطلق(نصف+۱)  دعوت اول: دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند. ۱) اکثریت […]
اکتبر 13, 2016
حقوق تجارت

مقایسه مجمع عمومی عادی با دیگر مجامع عمومی شرکت

تعریف: مجمع عمومی عادی در مقایسه با دیگر مجامع عمومی شرکت، جز در موارد احصاء شده و استثنایی در مقررات قانونی، صلاحیتی عام دارد که این […]
اکتبر 13, 2016
حقوق تجارت

مجمع عمومی فوق العاده و صلاحیت آن

صلاحیت مجمع: ۱- هرگونه تغییر در مواد اساسنامه(ماده ۸۳ لایحه).۲- هرگونه تغییر در سرمایه ی شرکت (ماده ۸۳ لایحه). ۳- انحلال شرکت قبل از موعد(ماده ۸۳ […]
اکتبر 13, 2016
حقوق تجارت

ارکان تشکیل دهنده شرکت سهامی کدامند؟

رکن تصمیم گیرنده شامل: ۱-مجمع عمومی موسس(مواد ۷۴ تا ۸۳ لایحه).۲-مجمع عمومی فوق العاده (مواد ۸۴ ت ۸۵ لایحه). مجمع عمومی عادی(ماده ۸۶ تا ماده ۱۰۶ […]
اکتبر 13, 2016
حقوق تجارت

بررسی ارکان شرکت های تجاری

ارکان شرکتها عبارتند از: تصمیم گیرنده(رکن تصمیمی)، اداره کننده (رکن مدیریتی) این دو رکن اجباری است و تمامی شرکت ها دارند. رکن بعدی رکن نظارت کننده […]
اکتبر 11, 2016
حقوق تجارت

عوامل انحلال در شرکت های تضامنی-نسبی

اراده شرکاء شامل: الف- اراده ی تمام شرکاء: در تمامی شرکتها از جمله شرکتهای اشخاص در صورت تراضی تمام شرکاء مبنی بر انحلال، شرکت منحل خواهد […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!