ژانویه 28, 2017
حقوق تجارت

انواع و مشخصات سهام

سهام با نام: سهامی است که در ورقه راجع به آن، نام صاحب سهم قید شده و یا در دفتر سهام شرکت ثبت شده است که […]
ژانویه 28, 2017
حقوق تجارت

اوراق سهام چیست؟

سهم: قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که نمایانگر میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم: سند قابل معامله […]
ژانویه 28, 2017
حقوق تجارت

تحدید اختیارات مدیران در تمامی شرکت ها

در شرکت های تضامنی نسبی و با مسئولیت محدود: در اساسنامه این شرکت‌ها: تحدید در اساسنامه هم برابر ثالث و هم در رابطه ی بین خود […]
ژانویه 28, 2017
حقوق تجارت

رکن اداره کننده شرکت های غیر سهامی

انتخاب مدیران در شرکت اشخاص: انتخاب توسط شرکاء و با اتفاق آراء می باشد. در شرکت با مسئولیت محدود: بر اساس ماده ۱۰۶ قانون تجارت انتخاب […]
ژانویه 1, 2017
حقوق تجارت

مدیر عامل کیست و چگونه انتصاب می گردد؟

شرایط انتصاب: ۱- توسط هیأت مدیره انتخاب می شود. ۲- حداقل باید یک نفر باشد. ۳- حتماً باید شخص حقیقی باشد. ۴- می توان عضو هیأت […]
ژانویه 1, 2017
حقوق تجارت

رکن اداره کننده شرکت های سهامی(هیأت مدیره)

تعداد اعضاء سهامی عام: حداقل ۵ نفر (ماده۳ و ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) تعداد اعضاءسهامی خاص: حداقل ۳ نفر (ماده ۱۲۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت) […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!