اسفند ۸, ۱۳۹۶
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی

نظر بر لزوم رسیدگی و درمان سریع بیماران در فوریت های پزشکی، به جهت جلوگیری از بروز خطرات جانبی، نقض عضو و یا عوارض صعب العلاج […]
اسفند ۸, ۱۳۹۶
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی

حسب ماده ۲۶ آیین نامه «شاغلین حرفه های پزشکی مکلفند نشانی و تغییر نشانی و تعطیل مطب و موسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی […]
اسفند ۸, ۱۳۹۶
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

استفاده و به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی

حسب ماده ۲۵ آیین نامه «به کارگیری و استفاده از افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و حرفه های وابسته در موسسات پزشکی و مطب ممنوع […]
دی ۲۶, ۱۳۹۶
حقوق پزشکی

جرم عدم صدور نسخه براساس اصول علمی و شرایط بیمار

حسب ماده ۲۲ آیین نامه انتظامی «صدور هر نسخه می باید براساس شرایط بیمار و اصول علمی نسخه نوسی صورت گیرد.» منظور از اصول نسخه نویسی، […]
دی ۲۶, ۱۳۹۶
حقوق پزشکی

مجازات فروش دارو و تجهیزات پزشکی در محل اشتغال

در ماده ۲۰ آیین نامه آمده است«فروش دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی در محل طبابت توسط شاغلین حرفه های پزشکی […]
دی ۲۶, ۱۳۹۶
حقوق پزشکی

انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج

در ماده ۱۹ آیین نامه مقرر شده است«در مواردی که مشاوره پزشکی لازم باشد، انتخاب پزشک مشاور با پزشک معالج است. در صورتی که بیمار یا […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!