فوریه 27, 2018
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی

نظر بر لزوم رسیدگی و درمان سریع بیماران در فوریت های پزشکی، به جهت جلوگیری از بروز خطرات جانبی، نقض عضو و یا عوارض صعب العلاج […]
فوریه 27, 2018
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی

حسب ماده ۲۶ آیین نامه «شاغلین حرفه های پزشکی مکلفند نشانی و تغییر نشانی و تعطیل مطب و موسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی […]
فوریه 27, 2018
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

استفاده و به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی

حسب ماده ۲۵ آیین نامه «به کارگیری و استفاده از افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و حرفه های وابسته در موسسات پزشکی و مطب ممنوع […]
ژانویه 16, 2018
حقوق پزشکی

جرم عدم صدور نسخه براساس اصول علمی و شرایط بیمار

حسب ماده ۲۲ آیین نامه انتظامی «صدور هر نسخه می باید براساس شرایط بیمار و اصول علمی نسخه نوسی صورت گیرد.» منظور از اصول نسخه نویسی، […]
ژانویه 16, 2018
حقوق پزشکی

مجازات فروش دارو و تجهیزات پزشکی در محل اشتغال

در ماده ۲۰ آیین نامه آمده است«فروش دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی در محل طبابت توسط شاغلین حرفه های پزشکی […]
ژانویه 16, 2018
حقوق پزشکی

انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج

در ماده ۱۹ آیین نامه مقرر شده است«در مواردی که مشاوره پزشکی لازم باشد، انتخاب پزشک مشاور با پزشک معالج است. در صورتی که بیمار یا […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!