اسفند ۸, ۱۳۹۶
حقوق کار

حل اختلاف کارگر و کارفرما

انواع اختلافات کارگری و کارفرمایی در این رابطه می توان دو نوع تقسیم بندی ارائه داد: اختلافات فردی و اختلافات جمعی اختلافات حقوقی و اختلافات صنفی […]
اسفند ۸, ۱۳۹۶
حقوق کار

شرایط کار زنان

مقررات حمایتی و شرایط کار زنان در قانون کار ایران: از آن جایی که زنان بالطبع نیروی کار و تولیداتشان از مردان کمتر است به علاوه […]
اسفند ۸, ۱۳۹۶
حقوق کار

تعطیلات و مرخصی ها

الف) تعطیلات تعطیلات هفتگی: تعطیل کردن یک روز معین در هفته از قدیم الایام بنابر توصیه های مذهبی رسمیت داشته است. در دین حضرت ابراهیم و […]
اسفند ۸, ۱۳۹۶
حقوق کار

کار اضافی و انواع آن

کار اضافی به کاری گفته می شود که علاوه بر ساعات معمولی روزانه و هفتگی انجام شود. کار اضافی هم برای کارگر و هم برای کارفرما […]
اسفند ۸, ۱۳۹۶
حقوق کار

کار متناوب و نوبتی

کار متناوب کار متناوب کاری است: که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد بلکه در ساعات معینی از شبانه روز انجام می گیرد. بهترین مثال برای […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق کار

ساعات کار هفتگی

ساعات کار هفتگی در کشورهای جهان بین ۳۶ تا ۴۸ ساعت در نوسان است در کشور ما یکی از پیشرفت های قانون کار جدید نسبت به […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!