فوریه 27, 2018
حقوق کار

حل اختلاف کارگر و کارفرما

انواع اختلافات کارگری و کارفرمایی در این رابطه می توان دو نوع تقسیم بندی ارائه داد: اختلافات فردی و اختلافات جمعی اختلافات حقوقی و اختلافات صنفی […]
فوریه 27, 2018
حقوق کار

شرایط کار زنان

مقررات حمایتی و شرایط کار زنان در قانون کار ایران: از آن جایی که زنان بالطبع نیروی کار و تولیداتشان از مردان کمتر است به علاوه […]
فوریه 27, 2018
حقوق کار

تعطیلات و مرخصی ها

الف) تعطیلات تعطیلات هفتگی: تعطیل کردن یک روز معین در هفته از قدیم الایام بنابر توصیه های مذهبی رسمیت داشته است. در دین حضرت ابراهیم و […]
فوریه 27, 2018
حقوق کار

کار اضافی و انواع آن

کار اضافی به کاری گفته می شود که علاوه بر ساعات معمولی روزانه و هفتگی انجام شود. کار اضافی هم برای کارگر و هم برای کارفرما […]
فوریه 27, 2018
حقوق کار

کار متناوب و نوبتی

کار متناوب کار متناوب کاری است: که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد بلکه در ساعات معینی از شبانه روز انجام می گیرد. بهترین مثال برای […]
ژانویه 26, 2017
حقوق کار

ساعات کار هفتگی

ساعات کار هفتگی در کشورهای جهان بین ۳۶ تا ۴۸ ساعت در نوسان است در کشور ما یکی از پیشرفت های قانون کار جدید نسبت به […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!