دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

استثناهای قراردادی پوشش بیمه

در زمینه هایی که منع قانونی برای پوشش بیمه وجود ندارد، طرفهای عقد با توافق خطرات مورد پوشش بیمه را تعیین می‌کنند و طبیعاً خطرات و […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

استثنای ایراد خسارات عمدی در زمینه بیمه اشخاص

در بیمه اشخاص نیز، همچون بیمه خسارات، ایراد خسارت عمدی موجب نفی پوشش بیمه است. از مصادیق بارز ایراد خسارت عمدی در بیمه عمر، خودکشی بیمه […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

استثنای ایراد خسارات عمدی در زمینه بیمه های خسارت

قانون، تکلیف بیمه گر به پرداخت را در مورد ایراد خسارت عمدی توسط بیمه گذار یا نمایندگان قانونی او نفی نموده است. منظور از بیمه گذار […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

استثناهای قانونی ریسک بیمه که طرفین نمی توانند خلاف آن توافق نماید

خسارات عمدی بیمه تکنیک خسارات ناشی از حوادث و اتفاقات است و عملیات آن بر محاسبات ریاضی مبتنی برآمار و احتمال وقوع اتفاق بنا شده است. […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

استثناهای قانونی ریسک بیمه که طرفین می توانند خلاف آن توافق نماید

خطر جنگ و شورش ماده ۲۸ قانون بیمه در این باره مقرر می نماید: بیمه گر مسئول خسارات ناشی از جنگ و شورش نخواهد بود مگر […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

ضمانت اجرای عدم اعلام تشدید ریسک در طول عقد بیمه

قانون بیمه در مورد تخلف بیمه گذار از تکالیف مقرر در ماده ۱۶ قانون بیمه ضمانت اجرایی تعیین ننموده است. ولی وجود تکلیف قانونی به اعلام […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!