فوریه 25, 2018
حقوق بیمه

بیمه مضاعف چیست؟

بیمه مضاعف به وضعیتی اطلاق می شود که بیمه گذار برای پوشش یک خطر، بیمه های متعددی اخذ نمایند. شرایط تحقق بیمه مضاعف برای تحقق بیمه […]
فوریه 25, 2018
حقوق بیمه

نحوه جبران خسارت توسط بیمه گر

روش های مختلفی برای جبران خسارت زیان دیده وجود دارد که هر یک می تواند بار مالی و تعهد متفاوتی را برای بیمه گر در پی […]
فوریه 25, 2018
حقوق بیمه

اصل جبران خسارت و تعهدات بیمه گر

اصل جبران خسارت دارای جنبه اثبات و نفی است: مطابق این اصل، خسارت وارده باید به تمامی و به نحو مطلوب جبران شود (جنبه اثبات) بدون […]
فوریه 22, 2018
حقوق بیمه

وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه

ماده ۱۵ قانون بیمه دو وظیفه عمده را بر عهده بیمه گذار قرار داده است: ۱-اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت، ۲-اعلام وقوع حادثه […]
ژانویه 28, 2017
حقوق بیمه

شرایط و نحوه پرداخت حق بیمه

بیمه گذار مکلف به پرداخت حق بیمه مطابق عقد بیمه است. این تکلیف در همه انواع بیمه وجود دارد و در صورت عدم پرداخت، بیمه گر […]
ژانویه 28, 2017
حقوق بیمه

حق بیمه چیست؟

حق بیمه مابه ازای خدمات و پوشش بیمه ای است و باید توسط بیمه گذار پرداخت شود. بررسی حق بیمه از دو نظر حائز اهمیت است: […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!