مهر ۱۹, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر

اسلام و حقوق طبیعی

در بینش اومانیستی، طبیعت بشر فارغ از پیوند آن با موجودی فراتر(خدا)، خاستگاه حقوقی مطلق و بنیادی برای اوست. بدون تردید چنین نگرشی به انسان و […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر

اسلام و خاستگاه حق

در بررسی حقوق بشر از منظر اسلام، پژوهش درباره چگونگی بحث از حق در منابع دینی اهمیت می یابد. چنانچه قبلاً یادآور شدیم، در نظام حقوق […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر

خاستگاه و منابع حقوق بشر در اسلام

ژرف نگری در ماهیت حق، این پرسش را در ذهن پدید می آورد که به وجود آورنده حق چیست؟ آیا حقوق انسان اعتباراتی است که بر […]
مهر ۸, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر

ادله جامعیت دین نسبت به حقوق بشر

ادله عقلی دلیل اول: چنانچه قبلاً ذکرگردید، خرد باوری علمی یکی از مبانی نظری حقوق بشر غرب است. بر اساس این مبنا آدمی به شناخت توانمندی […]
مهر ۸, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر

دین و شناخت انسان

شناخت انسان، ابعاد حیات، استعدادها و نیازهای او یکی از بنیادهای بحث از حقوق بشر در هر نظام حقوقی است. در حقوق بشر غرب، این شناخت […]
مرداد ۲۶, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر

موانع و مشکلات جهانی شدن حقوق بشر

اگرچه در طول نیم قرن پس از تشکیل سازمان ملل متحد، تلاش های بسیاری برای نیل به هدف یاد شده صورت گرفته، وجود موانعی از تحقق […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!