بهمن ۷, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر

کاربرد دلیل عقلی در استنباط حقوق بشر از دیدگاه اسلام

از دیدگاه اسلام کاربرد دلیل عقلی در استباط حقوق بشر متنوّع است و حوزه های مختلفی را شامل می شود: ۱-استفاده از نیروی اندیشنده در فهم […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر

جایگاه بنای عقلا در منابع حقوق بشر اسلام

دانشمندان اصول فقه در ارتباط با جایگاه بنای عقلا که تحت عنوان سیره عقلا از آن یاد می کنند، چنین اظهار می دارند: «حجیّت بنای عقلا […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر

کاربرد دلیل عقلی در استنباط حقوق بشر از دیدگاه اسلام

از دیدگاه اسلام کاربرد دلیل عقلی در استباط حقوق بشر متنوّع است و حوزه های مختلفی را شامل می شود: ۱- استفاده از نیروی اندیشنده در […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر

منابع حقوق بشر از دیدگاه اسلام

همان گونه از تعریف«حق» بر می آید، «حق» مفهومی ماهوی نیست، بلکه از امور اعتباری است. در بررسی مفهوم حق، نخستین سوالی که پس از تعریف […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر

حقوق طبیعی و شریعت اسلام

 آیا حقوق طبیعی در شریعت اسلام جایگاهی دارد؟ پاسخ این پرسش می تواند این شبهه را که با پذیرش حقوق طبیعی، به عنوان یک معیار پیشینی، […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر

ارزیابی حقوق طبیعی مدرن

با توجه به آنچه درباره حقوق فطری از دیدگاه اسلام بیان شد، می توان نظریه ای را که در دوران جدید در غر ب تحت عنوان […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!