فوریه 28, 2018
حقوق خانواده

اجرت المثل و نحله چیست؟

با وقوع عقد دائم و ایجاد رابطه زوجیت، برای هر یک از زن و شوهر، تکالیف و حقوقی برقرار می گردد. حسن معاشرت (ماده ۱۱۰۳ق.م)، معاضدت […]
ژانویه 26, 2017
حقوق خانواده

آثار طلاق نسبت به اطفال

نگهداری اطفال مطابق ماده ۱۱۶۸ق.م هم حق و هم تکلیف ابوین است. تا زمانی که زن و شوهر در کنار یکدیگر زندگی می کنند باید در […]
ژانویه 26, 2017
حقوق خانواده

ثبت واقعه طلاق

پس از اینکه طلاق به طور صحیح واقع و صیغه جاری شد، طبق حقوق ایران باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد و مراتب در […]
ژانویه 26, 2017
حقوق خانواده

تشریفات اجرای صیغه طلاق

طبق تصریح ماده ۱۱۳۴ ق.م: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد». بنابراین در […]
ژانویه 26, 2017
حقوق خانواده

صدور گواهی عدم سازش

اولین بار در ایران قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ صدور گواهی عدم امکان سازش عنوان شده بود و به موجب ماده ۱۰ آن قانون، زن […]
ژانویه 1, 2017
حقوق خانواده

تشریفات طلاق

علاوه بر شرایط اساسی برای صحت طلاق، یک سری تشریفات برای طلاق لازم است، از جمله ارجاع امر به داور، صدور حکم طلاق به دادگاه، و […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!