اسفند ۹, ۱۳۹۶
حقوق خانواده

اجرت المثل و نحله چیست؟

با وقوع عقد دائم و ایجاد رابطه زوجیت، برای هر یک از زن و شوهر، تکالیف و حقوقی برقرار می گردد. حسن معاشرت (ماده ۱۱۰۳ق.م)، معاضدت […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق خانواده

آثار طلاق نسبت به اطفال

نگهداری اطفال مطابق ماده ۱۱۶۸ق.م هم حق و هم تکلیف ابوین است. تا زمانی که زن و شوهر در کنار یکدیگر زندگی می کنند باید در […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق خانواده

ثبت واقعه طلاق

پس از اینکه طلاق به طور صحیح واقع و صیغه جاری شد، طبق حقوق ایران باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد و مراتب در […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق خانواده

تشریفات اجرای صیغه طلاق

طبق تصریح ماده ۱۱۳۴ ق.م: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد». بنابراین در […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق خانواده

صدور گواهی عدم سازش

اولین بار در ایران قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ صدور گواهی عدم امکان سازش عنوان شده بود و به موجب ماده ۱۰ آن قانون، زن […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق خانواده

تشریفات طلاق

علاوه بر شرایط اساسی برای صحت طلاق، یک سری تشریفات برای طلاق لازم است، از جمله ارجاع امر به داور، صدور حکم طلاق به دادگاه، و […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!