جولای 27, 2016
حقوق اساسی

مسئولیت اعضای قوه مجریه

الف) مسئولیت مدنی: براساس اصل حقوقی ” هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند”، هرکسی به دیگری خساراتی وارد کند، باید آن را جبران نماید، لذا […]
جولای 27, 2016
حقوق اساسی

معرفی قوای عمومی (سه قوه)

قوه مجریه واگذاری اختیارات مختلف به نهادهای گوناگون، ویژگی یک نظام پایه ریزی شده بر اساس اصل تفکیک قوا است تا از تمرکز قدرت، استبداد و […]
جولای 9, 2016
حقوق اساسی

اشکال مختلف دموکراسی نیمه مستقیم

پله بیسیت این لفظ از دو واژه لاتین(seitum) به معنای حاکم و (plebis) به معنی مردم مشتق شده است. در چنین شیوه ای، که معمولاً توسط […]
جولای 9, 2016
حقوق اساسی

اشکال مختلف دموکراسی

دموکراسی مستقیم دموکراسی غیر مستقیم(نمایندگی) دموکراسی نیمه مستقیم دموکراسی مستقیم چنین رژیمی در یونان باستان سابقه دارد. اگر همه شهروندان به صورت مستقیم، حاکمیت را اعمال […]
جولای 9, 2016
حقوق اساسی

رژیم های دموکراتیک

دموکراسی در لغت به معنای “حکومت مردم” است و از واژه یونانی “دموس” به معنای مردم و “کراسیا” به معنی قدرت اخذ شده است. رژیم های […]
ژوئن 28, 2016
حقوق اساسی

رژیم های چند تن سالاری

حکومت شمار معدودی که در اقلیت به سر می برند، لکن به سبب حوادث مختلف قدرت را به دست دارند، اصطلاحاً ” چند تن سالاری” نامیده […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!