اکتبر 3, 2016
حقوق اساسی

احزاب و انتخابات

مفهوم احزاب حزب سیاسی به سازمانی سیاسی اطلاق می گردد که در سطح محلی و ملی زیر لوای دفاع از مردم، در قالب مسلک و مکتب […]
اکتبر 3, 2016
حقوق اساسی

شرایط رأی دهندگان و کاندیداها

الف) شروط ایجابی: شروطی که رأی دهندگان باید برای بهره مندی از حق انتخاباتی برخوردار باشند. مهمترین این شرایط عبارتند از: سن، تابعیت، اقامت، بهره مند […]
سپتامبر 29, 2016
حقوق اساسی

انتخابات

مفهوم انتخابات تعاریف متعددی برای انتخاب ارائه شده است که از میان آنها می تواند دو تعریف زیر را مورد توجه قرار دارد: مجموعه عملیاتی است […]
سپتامبر 29, 2016
حقوق اساسی

ضمانت از آزادی های عمومی و حقوق بشر

الف – تضمینات داخلی تضمیناتی است که هر یک از کشورها به طور حداقلی و حداکثری در قوانین و مقررات موضوعه پیش بینی کرده اند. از […]
سپتامبر 29, 2016
حقوق اساسی

مصادیق حقوق و آزادی های شهروندان

دسته بندی لئون دوگی از آزادی: -حقوق و آزادی های کلاسیک که مستلزم عدم مداخله دولت است. -حقوق که دخالت دولت در آنها ضرورت دارد. چهار […]
سپتامبر 29, 2016
حقوق اساسی

برداشت های مختلف از حقوق فردی و آزادی های عمومی

الف) نظریه محدویت:  بر اساس این نظریه هدف اصلی، باید ترسیم قلمرو مشخص برای قدرت دولت باشد تا نتواند به حقوق و آزادی های فردی تجاوز […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!