فوریه 28, 2018
حقوق تطبیقی

قوه مقننه کشور ایتالیا

پارلمان ایتالیا شامل دو مجلس نمایندگان و سنا می باشد. اجلاس مشترک پارلمان در مواقعی که قانون اساسی آن را پیش بینی نموده تشکیل می گردد.(اصل […]
فوریه 28, 2018
حقوق تطبیقی

قوه قضاییه در کشور آلمان

الف- دادگاه قانون اساسی فدرال دادگاه قانون اساسی فدرال به موجب قانون ۱۹۵۱تاسیس گردید. دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارد: نقض قانون اساسی […]
فوریه 28, 2018
حقوق تطبیقی

قوه مجریه در کشور آلمان

الف- سیستم حکومتی جمهوری فدرال آلمان که در حال حاضر از ۱۵ جمهوری تشکیل یافته است دولت دموکراتیک و فدرال سوسیال نامیده می شود که قدرت […]
ژانویه 26, 2017
حقوق تطبیقی

قوه مقننه کشور آلمان

پارلمان دولت جمهوری فدرال آلمان از دو مجلس تشکیل یافته است: الف-بوندستاگ Bundestag یا مجلس نمایندگان(پایین) که نمایندگان آن با رأی همگانی، مستقیم، آزاد و مخفی […]
ژانویه 26, 2017
حقوق تطبیقی

سیر تحول قانون در کشور آلمان

بعد از جنگ جهانی دوم قانون اساسی ۸ مه ۱۹۴۹ با اصلاحات بعدی، در شهر بُن توسط شورای پارلمان مرکب از نمایندگان لندر(Lander) به تصویب رسید […]
نوامبر 19, 2016
حقوق تطبیقی

دادگاه های اختصاصی کشور فرانسه

دادگاه های اختصاصی یا استثنایی به امور کیفری و حقوقی رسیدگی و صلاحیت آنها بر حسب شخص و یا نوع جرم و عمل تعیین گردیده است. […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!