ژانویه 27, 2018
حقوق کیفری کسب وکار

تکنیک های جرم زدایی در حقوق کسب و کار

تکنیک های جرم زدایی برای تعدیل آثار نامطلوب مداخله هنجارهای کیفری در حوزه تجاری، مالی و اقتصادی است. تکنیک های جرم زدایی در دو محور بزرگ […]
ژانویه 27, 2018
حقوق کیفری کسب وکار

اهداف جرم زدایی در دنیای کسب و کار

راجع به نیازهای معاصر جرم زدایی و دلایل آن، به نظریات متفاوتی ارائه شده است. در فرانسه، زمانیکه اصلاح حقوق بازرگانی برای جرم زدایی مطرح شد، […]
ژانویه 27, 2018
حقوق کیفری کسب وکار

جرم زدایی در عمل چیست؟

جرم زدایی در عمل که سومین نمونه از جرم زدایی است، بدین صورت است که مقامات قضایی اجرای احکام، مجازات را اجرا نمی کنند هرچند که […]
ژانویه 27, 2018
حقوق کیفری کسب وکار

جرم زدایی جزیی چیست؟

جرم زدایی جزئی تنها به معنای جرم زدایی در مرحله کیفردهی است و اقداماتی برای جلوگیری از کیفر دادن. در این نوع جرم زدایی، مرحله پیشگیری […]
ژانویه 27, 2018
حقوق کیفری کسب وکار

جرم زدایی کامل چیست؟

جرم زدایی کامل مجموعه تکنیک‌های غیرکیفری و اجرای آن است در دنیای کسب و کار به منظور دور کردن نظام دادرسی کیفری از این حوزه. در […]
ژانویه 27, 2018
حقوق کیفری کسب وکار

تکنیک جرم زدایی در جهت حمایت در روابط کسب و کار

جرم زدایی در روابط کسب و کار، تکنیکی است برای هماهنگ سازی و سازگاری با تنظیمات مالی، اقتصادی و بازرگانی. در واقع جرم زدایی پیش از […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!