بهمن ۷, ۱۳۹۶
حقوق کیفری کسب وکار

تکنیک های جرم زدایی در حقوق کسب و کار

تکنیک های جرم زدایی برای تعدیل آثار نامطلوب مداخله هنجارهای کیفری در حوزه تجاری، مالی و اقتصادی است. تکنیک های جرم زدایی در دو محور بزرگ […]
بهمن ۷, ۱۳۹۶
حقوق کیفری کسب وکار

اهداف جرم زدایی در دنیای کسب و کار

راجع به نیازهای معاصر جرم زدایی و دلایل آن، به نظریات متفاوتی ارائه شده است. در فرانسه، زمانیکه اصلاح حقوق بازرگانی برای جرم زدایی مطرح شد، […]
بهمن ۷, ۱۳۹۶
حقوق کیفری کسب وکار

جرم زدایی در عمل چیست؟

جرم زدایی در عمل که سومین نمونه از جرم زدایی است، بدین صورت است که مقامات قضایی اجرای احکام، مجازات را اجرا نمی کنند هرچند که […]
بهمن ۷, ۱۳۹۶
حقوق کیفری کسب وکار

جرم زدایی جزیی چیست؟

جرم زدایی جزئی تنها به معنای جرم زدایی در مرحله کیفردهی است و اقداماتی برای جلوگیری از کیفر دادن. در این نوع جرم زدایی، مرحله پیشگیری […]
بهمن ۷, ۱۳۹۶
حقوق کیفری کسب وکار

جرم زدایی کامل چیست؟

جرم زدایی کامل مجموعه تکنیک‌های غیرکیفری و اجرای آن است در دنیای کسب و کار به منظور دور کردن نظام دادرسی کیفری از این حوزه. در […]
بهمن ۷, ۱۳۹۶
حقوق کیفری کسب وکار

تکنیک جرم زدایی در جهت حمایت در روابط کسب و کار

جرم زدایی در روابط کسب و کار، تکنیکی است برای هماهنگ سازی و سازگاری با تنظیمات مالی، اقتصادی و بازرگانی. در واقع جرم زدایی پیش از […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!