بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق کاربردی

نکات کاربردی در مورد قتل زن توسط مرد

هرگاه زنی توسط مردی کشته شود این سوال پیش می آید که در صورت اثبات قتل مجازات چگونه بر مرد اعمال می شود. برای پاسخ به […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کاربردی

اثر گذشت در جرایم غیرقابل گذشت

جرایم قابل گذشت جرایمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه(دادستان) برای تعقیب آنها تاثیری ندارد برای مثال در جرم سرقت که […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کاربردی

اثر گذشت در جرایم قابل گذشت

در جرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی و یا اجرای حکم توقف و موقوف می شوند. پس اگر شخصی به اتهام […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کاربردی

نکات کاربردی در مورد حقوق زندانی

گرچه شخصی که مرتکب جرم شده به واسطه ارتکاب جرم و به موجب قانون باید مجازات شود اما حقوقی دارد که باید از سوی دستگاه قضایی […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کاربردی

نکات کاربردی در مورد بکارگیری اسلحه توسط مأمورین

مأمورین انتظامی و اطلاعاتی و سایر مأمورینی که به موجب قانون اجازه حمل و استفاده از اسلحه را دارند برای بکارگیری اسلحه تابع مقررات و شرایطی […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کاربردی

نکات کاربردی در مورد مستی و ارتکاب جرم

مستی که اصولاً در اثر مواد الکلی به وجود می آید اراده شخص را متزلزل کرده و فرد را فاقد هرگونه قصد و نیتی می کند. […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!