ژانویه 26, 2017
حقوق کاربردی

نکات کاربردی در مورد قتل زن توسط مرد

هرگاه زنی توسط مردی کشته شود این سوال پیش می آید که در صورت اثبات قتل مجازات چگونه بر مرد اعمال می شود. برای پاسخ به […]
ژانویه 1, 2017
حقوق کاربردی

اثر گذشت در جرایم غیرقابل گذشت

جرایم قابل گذشت جرایمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه(دادستان) برای تعقیب آنها تاثیری ندارد برای مثال در جرم سرقت که […]
ژانویه 1, 2017
حقوق کاربردی

اثر گذشت در جرایم قابل گذشت

در جرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی و یا اجرای حکم توقف و موقوف می شوند. پس اگر شخصی به اتهام […]
ژانویه 1, 2017
حقوق کاربردی

نکات کاربردی در مورد حقوق زندانی

گرچه شخصی که مرتکب جرم شده به واسطه ارتکاب جرم و به موجب قانون باید مجازات شود اما حقوقی دارد که باید از سوی دستگاه قضایی […]
ژانویه 1, 2017
حقوق کاربردی

نکات کاربردی در مورد بکارگیری اسلحه توسط مأمورین

مأمورین انتظامی و اطلاعاتی و سایر مأمورینی که به موجب قانون اجازه حمل و استفاده از اسلحه را دارند برای بکارگیری اسلحه تابع مقررات و شرایطی […]
ژانویه 1, 2017
حقوق کاربردی

نکات کاربردی در مورد مستی و ارتکاب جرم

مستی که اصولاً در اثر مواد الکلی به وجود می آید اراده شخص را متزلزل کرده و فرد را فاقد هرگونه قصد و نیتی می کند. […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!