مارس 13, 2018
حقوق اداری

دادرسی اداری در حقوق انگلستان

مقدمتاً باید دانست تفکر قضایی انگلیسیها و به طور کلی کردم کشورهای انگلوساکسن تحت الشعاع فلسفه «اصالت فرد» قرار دارد. این تفکر نسبت به حقوق فرد […]
مارس 13, 2018
حقوق اداری

تشریفات و آیین دادرسی اداری فرانسه

۱- قواعد کلی آیین دادرسی دادگاههای اداری الف) آیین دادرسی اداری جنبه تفتیشی دارد. شورای دولتی و دادگاههای اداری مانند دادگاههای جزایی برای کشف و احراز […]
مارس 13, 2018
حقوق اداری

دعوی تخطی از صلاحیت در حقوق فرانسه

دعوی تخطی از صلاحیت دعوایی است که به منظور ابطال تصمیمات و اعمال خلاف قانون سازمانهای اداری و اجرایی در دادگاه اداری طرح می شود. تا […]
مارس 13, 2018
حقوق اداری

طبقه بندی دعاوی اداری قضایی در فرانسه

مؤلفان حقوق اداری، دعاوی اداری قضایی را از جهات مختلف طبقه بندی کرده اند که در زیر به شرح دو نوع از آن می پردازیم: الف) […]
مارس 13, 2018
حقوق اداری

اقسام دعاوی قضایی در فرانسه

دعاوی اداری قضایی، که معمولاً در دادگاه های اداری طرح می شود، به ترتیب اهمیت به قرار زیر است: الف) دعوی تخطی از صلاحیت دعوایی است […]
مارس 13, 2018
حقوق اداری

اصول حاکم بر سازمان دادگاه های اداری فرانسه

اصل اول: علی رغم دیوان عالی کشور که کلاً مرکب از قضات مجرب و یا کسانی است که در سنین آخر خدمات قضایی خود هستند شورای […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!