مارس 7, 2018
فنون وکالت

اقرار در امور مدنی و کیفری

اقرار در امور مدنی و کیفری از نظر اثباتی آن قدر متفاوت است که آن دو را، از دید مدلول آنها در هر یک از این […]
مارس 7, 2018
فنون وکالت

پذیرش، ارتباط، وزن و قابلیت اثبات دلایل

ادله طرفین باید از حیث قابلیت پذیرش، ارتباط و وزن اثباتی مورد ارزیابی قرار گیرد. رعایت ترتیب این شروط از اهمیت برخوردار است. هریک از آنها […]
مارس 6, 2018
فنون وکالت

مغالطه چیست؟

مغالطه یا سفسطه استدلال غلطی است که برای مُجاب کردن حریف در مباحثه به کار می رود. هر استدلال غلطی مغالطه نیست، بلکه مقصود استدلال نادرستی […]
مارس 6, 2018
فنون وکالت

استدلال متعارض چیست؟

اشکال تعارض یا تناقض بیشتر بین دو استدلال از نظر اثبات و نفی عنوان می شود. مراد از این تناقض در مباحث حقوقی تنها مفهوم دقیق […]
مارس 6, 2018
فنون وکالت

استدلال بی حاصل چیست؟

وکیل نباید خود را درگیر استدلالات بی ثمر کند. این گونه بحث‌ها را در انگلیسی «تمایز بی تفاوت» می نامند. بر فرض که شما قراردادی را […]
فوریه 24, 2018
فنون وکالت

استدلال هجو چیست؟

استدلال هجو (absurd argument)، به نحوی که از عنوان آن بر می آید، دلیلی است نامعقول یا مضحک. النهایه عقلایی نبودن استدلال معمولا از یک مورد […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!