اسفند ۱۶, ۱۳۹۶
فنون وکالت

اقرار در امور مدنی و کیفری

اقرار در امور مدنی و کیفری از نظر اثباتی آن قدر متفاوت است که آن دو را، از دید مدلول آنها در هر یک از این […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۶
فنون وکالت

پذیرش، ارتباط، وزن و قابلیت اثبات دلایل

ادله طرفین باید از حیث قابلیت پذیرش، ارتباط و وزن اثباتی مورد ارزیابی قرار گیرد. رعایت ترتیب این شروط از اهمیت برخوردار است. هریک از آنها […]
اسفند ۱۵, ۱۳۹۶
فنون وکالت

مغالطه چیست؟

مغالطه یا سفسطه استدلال غلطی است که برای مُجاب کردن حریف در مباحثه به کار می رود. هر استدلال غلطی مغالطه نیست، بلکه مقصود استدلال نادرستی […]
اسفند ۱۵, ۱۳۹۶
فنون وکالت

استدلال متعارض چیست؟

اشکال تعارض یا تناقض بیشتر بین دو استدلال از نظر اثبات و نفی عنوان می شود. مراد از این تناقض در مباحث حقوقی تنها مفهوم دقیق […]
اسفند ۱۵, ۱۳۹۶
فنون وکالت

استدلال بی حاصل چیست؟

وکیل نباید خود را درگیر استدلالات بی ثمر کند. این گونه بحث‌ها را در انگلیسی «تمایز بی تفاوت» می نامند. بر فرض که شما قراردادی را […]
اسفند ۵, ۱۳۹۶
فنون وکالت

استدلال هجو چیست؟

استدلال هجو (absurd argument)، به نحوی که از عنوان آن بر می آید، دلیلی است نامعقول یا مضحک. النهایه عقلایی نبودن استدلال معمولا از یک مورد […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!