معرفی واژگان و اصطلاحات (ترمینولوژی حقوق)

دی ۱۲, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

سبب دعوی | سندیکا | سهم سرمایه | سهم غیرقابل انتقال

سبب دعوی (دادرسی مدنی) عاملی که حق مورد تقاضای مدعی دعوی از آن ناشی شده(بادعاء مدعی) چنانچه مدعی مالکیت خانه ای را طرح کند و مالکیت […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

دیه | ذوالید | روز اقدام | رویه قضایی

دیه (فقه) کیفری است نقدی که در هریک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام قانونی او)و مجرم که بجای […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

دعوی رفع ممانعت از حق | دعوی عمومی | دعوی مجهول | تجزیه دعوی | دین حال

دعوی رفع ممانعت از حق (دادرسی مدنی) دعوائی است که صاحب حق ارتفاق یا حق انتفاع در مال غیر برای رفع ممانعت دیگری از استمتاع از […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

دادیار | دادیار قضائی | درآمد اتفاقی | درخواست | درخواست اصلی

دادیار (دادرسی) قاضی ایستاده که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می کند(ماده ۵۵-۵۶-۵۷-۶۱-۶۴و غیره اصول تشکیلات) اسم سابق آن وکیل عمومی است. دادیار قضائی […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

دادرسی بمعنی اخص | دادرسی فوری | دادگاه تالی | دادگاه حقوقی

دادرسی بمعنی اخص یعنی رسیدگی بمرافعه که عبارت است از تبادل لوایح(دادرسی عادی) و تعیین جلسات و استماع مدافعات و توضیحات و تحقیقات دادگاه در اثناء […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

خلاف | خیانت در امانت | خیار حیوان

خلاف   Contravention de simple police (جزا) نوعی از جرائم که ماهیت آنها مخالف با نظامات عادی است. تعاریف خلاف عموماً مبهم است باید از روی طبع […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!