آگوست 21, 2016

افراز ملک مشاع

افراز ملک مشاع اگر زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر دارای دو سند سه دانگ باشد مالک هر حصه(دارای سند سه دانگ) چگونه می تواند به میزان […]
آگوست 21, 2016

انتقال وثیقه دین

 (الف) بابت بدهی خود یک دستگاه اتومبیل را با(ب) قولنامه می کند و با این شرط که اگر در مدت بیست روز بتواند بدهی (ب) را […]
آگوست 21, 2016

مسئولیت صاحبان امضاء در شرکت سهامی خاص

در یک شرکت سهامی خاص طبق اساسنامه کلیه اسناد تعهد آور مالی باید به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت برسد. رئیس […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!