آگوست 21, 2016

صلاحیت محلی مطالبه وجه چک بانک خارج از ایران

دارنده چک در ازاء فرستادن کالا به دبی از خریدار، چک بانکی دبی را دریافت نموده و با مراجعه به بانک دبی، بعد از احراز عدم […]
آگوست 21, 2016

خسارات مازاد بر دیه

موکل که مهندس ناظر کارگاه می باشد کارگر مصدوم را به بیمارستان انتقال داده و کلیه هزینه بیمارستان و عمل جراحی وی را پرداخت نموده، کارگر […]
آگوست 21, 2016

مسئولیت قراردادی

شرکت (الف) به عنوان کارفرما جهت تکمیل پروژه احداثی و تأمین کادر فنی مهندسی اقدام به عقد قرارداد پیمانکاری با شرکت(ب) می نماید و شرکت اخیر […]
آگوست 21, 2016

عقد ضمانت

 (الف) قرارداد ضمانت وام (ب) را در بانک امضاء می کند تا دو نفر ضامن دیگر نیز مراجعه و امضاء کنند پس از مراجعه(الف) به بانک […]
آگوست 21, 2016

بطلان تقسیم

دادگاه در دعوی تقسیم ترکه حسب شهادت شهود و سایر تحقیقات معمول و اینکه بعضی از وراث متصرف ترکه هستند دلیل بر سبق تقسیم است و […]
آگوست 21, 2016

توقیف سرقفلی و حق کسبه و پیشه

 حق سر قفلی قابلیت توقیف دارد، آیا حق کسب و پیشه هم قابلیت توقیف دارد؟ ودر صورت قابلیت توقیف، طلبکار جهت احقاق حق چه راهکاری دارد؟ […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!