آگوست 21, 2016

آمرانه بودن قوانین فعالیت واحدهای صنفی

نرخ نامه هایی که برای فعالیت واحدهای صنفی خدماتی توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می شود، آیا قانون امری هست یا تکمیلی؟ آیا توافق در […]
آگوست 21, 2016

داوری

اگر یک عقدی واقع شود که قابل فسخ باشد و ضمن عقد، شرط داوری شده باشد آیا داور می تواند بر اساس شرط داوری مذکور، اختلافات […]
آگوست 21, 2016

اعاده دادرسی به استناد صدور آرای متهافت

 (الف) یک قطعه زمین را با سند عادی به (ب) واگذار می کند و بعد با سند رسمی به (ج) واگذار می کند و کل ثمن […]
آگوست 21, 2016

توقیف پلاک ثبتی بابت مهریه زوجه

پلاک ثبتی بابت مهریه توقیف شده، ولیکن هنوز رأی مهریه قطعی نشده، موکل عجله دارند که زودتر مهریه را دریافت کنند، با این شرایط که ملک […]
آگوست 21, 2016

کراهت زوجه مبنی بر تداوم زندگی مشترک جهت طرح دعوی طلاق

پس از گذشت حدود ۴ سال زوج هنوز قصد توافق با زوجه بری طلاق را ندارد. زوج در حال پرداخت اقساط مهریه هست و زوجه نیز […]
آگوست 21, 2016

تکلیف مهریه در عقد موقت

زوجه در سال ۷۹ به مدت ۵ سال به عقد موقت زوج درآمده، اما مدت ۱۵ سال می باشد که با هم زندگی مشترک داشته اند […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!