مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

آمرانه بودن قوانین فعالیت واحدهای صنفی

نرخ نامه هایی که برای فعالیت واحدهای صنفی خدماتی توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می شود، آیا قانون امری هست یا تکمیلی؟ آیا توافق در […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

داوری

اگر یک عقدی واقع شود که قابل فسخ باشد و ضمن عقد، شرط داوری شده باشد آیا داور می تواند بر اساس شرط داوری مذکور، اختلافات […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

اعاده دادرسی به استناد صدور آرای متهافت

 (الف) یک قطعه زمین را با سند عادی به (ب) واگذار می کند و بعد با سند رسمی به (ج) واگذار می کند و کل ثمن […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

توقیف پلاک ثبتی بابت مهریه زوجه

پلاک ثبتی بابت مهریه توقیف شده، ولیکن هنوز رأی مهریه قطعی نشده، موکل عجله دارند که زودتر مهریه را دریافت کنند، با این شرایط که ملک […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

کراهت زوجه مبنی بر تداوم زندگی مشترک جهت طرح دعوی طلاق

پس از گذشت حدود ۴ سال زوج هنوز قصد توافق با زوجه بری طلاق را ندارد. زوج در حال پرداخت اقساط مهریه هست و زوجه نیز […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

تکلیف مهریه در عقد موقت

زوجه در سال ۷۹ به مدت ۵ سال به عقد موقت زوج درآمده، اما مدت ۱۵ سال می باشد که با هم زندگی مشترک داشته اند […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!