مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

توقیف سهم الارث زوج بابت مهریه زوجه متوفی توسط مادر زوجه

زوجه فوت نموده است مادر زوجه قصد گرفتن مهریه دختر خود به میزان سهم الارثش را دارد…زوج نیز سهم الارث پدری دارد …حالیه: مادر زوج می […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

چگونگی اخذ گواهی حصر وراثت و تقسیم ترکه نسبت به وراثی که مجهول المکان هستند

پدر خانواده در سال ۷۸ فوت شده و بعد از یک سال گواهی انحصار وراثتش گرفته شده که وراتش عبارت بوده‎اند از: سه پسر و سه […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

تصرف احدی از ورثه در ماترک

شخصی سال ۱۳۴۹ فوت می نماید که از وی چند قطعه زمین به وراث به ارث می رسد وراث صرفاً گواهی حصر وراثت می گیرند ولی […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!