آگوست 21, 2016

توقیف سهم الارث زوج بابت مهریه زوجه متوفی توسط مادر زوجه

زوجه فوت نموده است مادر زوجه قصد گرفتن مهریه دختر خود به میزان سهم الارثش را دارد…زوج نیز سهم الارث پدری دارد …حالیه: مادر زوج می […]
آگوست 21, 2016

چگونگی اخذ گواهی حصر وراثت و تقسیم ترکه نسبت به وراثی که مجهول المکان هستند

پدر خانواده در سال ۷۸ فوت شده و بعد از یک سال گواهی انحصار وراثتش گرفته شده که وراتش عبارت بوده‎اند از: سه پسر و سه […]
آگوست 21, 2016

تصرف احدی از ورثه در ماترک

شخصی سال ۱۳۴۹ فوت می نماید که از وی چند قطعه زمین به وراث به ارث می رسد وراث صرفاً گواهی حصر وراثت می گیرند ولی […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!