آگوست 21, 2016

خسارات مازاد بر دیه

موکل که مهندس ناظر کارگاه می باشد کارگر مصدوم را به بیمارستان انتقال داده و کلیه هزینه بیمارستان و عمل جراحی وی را پرداخت نموده، کارگر […]
آگوست 21, 2016

مسئولیت قراردادی

شرکت (الف) به عنوان کارفرما جهت تکمیل پروژه احداثی و تأمین کادر فنی مهندسی اقدام به عقد قرارداد پیمانکاری با شرکت(ب) می نماید و شرکت اخیر […]
آگوست 21, 2016

عقد ضمانت

 (الف) قرارداد ضمانت وام (ب) را در بانک امضاء می کند تا دو نفر ضامن دیگر نیز مراجعه و امضاء کنند پس از مراجعه(الف) به بانک […]
آگوست 21, 2016

بطلان تقسیم

دادگاه در دعوی تقسیم ترکه حسب شهادت شهود و سایر تحقیقات معمول و اینکه بعضی از وراث متصرف ترکه هستند دلیل بر سبق تقسیم است و […]
آگوست 21, 2016

توقیف سرقفلی و حق کسبه و پیشه

 حق سر قفلی قابلیت توقیف دارد، آیا حق کسب و پیشه هم قابلیت توقیف دارد؟ ودر صورت قابلیت توقیف، طلبکار جهت احقاق حق چه راهکاری دارد؟ […]
آگوست 21, 2016

تخلیه مورد اجاره

شخصی یک واحد آپارتمان خود را به غیر عقد اجاره به مدت معین به طور رایگان طی توافق نامه در اختیار آقای(ب) قرار می دهد و […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!