مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

خسارات مازاد بر دیه

موکل که مهندس ناظر کارگاه می باشد کارگر مصدوم را به بیمارستان انتقال داده و کلیه هزینه بیمارستان و عمل جراحی وی را پرداخت نموده، کارگر […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

مسئولیت قراردادی

شرکت (الف) به عنوان کارفرما جهت تکمیل پروژه احداثی و تأمین کادر فنی مهندسی اقدام به عقد قرارداد پیمانکاری با شرکت(ب) می نماید و شرکت اخیر […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

عقد ضمانت

 (الف) قرارداد ضمانت وام (ب) را در بانک امضاء می کند تا دو نفر ضامن دیگر نیز مراجعه و امضاء کنند پس از مراجعه(الف) به بانک […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

بطلان تقسیم

دادگاه در دعوی تقسیم ترکه حسب شهادت شهود و سایر تحقیقات معمول و اینکه بعضی از وراث متصرف ترکه هستند دلیل بر سبق تقسیم است و […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

توقیف سرقفلی و حق کسبه و پیشه

 حق سر قفلی قابلیت توقیف دارد، آیا حق کسب و پیشه هم قابلیت توقیف دارد؟ ودر صورت قابلیت توقیف، طلبکار جهت احقاق حق چه راهکاری دارد؟ […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

تخلیه مورد اجاره

شخصی یک واحد آپارتمان خود را به غیر عقد اجاره به مدت معین به طور رایگان طی توافق نامه در اختیار آقای(ب) قرار می دهد و […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!