مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

ملاک تنصیف مهریه

زوج همسر خود را با شخصی دیگر مشاهده کرده و تصمیم به طلاق او می گیرد و نصف مهر را به زوجه پرداخت می کند؛ ولی […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

تحقق جرم خیانت در امانت به واسطه عدم استرداد چک امانی

شخص (الف) جهت اخذ وام یک فقره چک به مبلغ سیصد میلیون تومان به رسم امانت از شخص(ب) اخذ می نماید و دراین زمینه نیز رسیدی […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

قتل عمد

کارگر یک رستوران که از رفتار یک مهمان ناراحت است موضوع را با مدیر خودمنعکس می‏کند و به تحریک مدیر، قصد جان مهمان را می کند. […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

کلاهبرداری

حدوداً ۱۵ ماه پیش شخص (الف) با وعده اخذ پذیرش تحصیلی در یکی از کشورهای اروپایی، بدون داشتن مجوز، مبلغ ۱۲۰۰ یورو را از شخص(ب) اخذ […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

مسئولیت پیمانکاران در مقابل کارفرما

در خصوص قرارداد مشارکت در ساختی بین مالک و پیمانکار که پیمانکار دو نفر می باشند گزارش اصلاحی بدین شرح صادر می شود. عین عبارت گزارش […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

اعاده دادرسی نسبت به رأی داور

آیا با توجه به اینکه مقررات داوری و انجام حکمیت تابع اصول و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست، نسبت به رأی و نظریه داور اعاده […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!