تیر ۳۰, ۱۳۹۵
مدیریت خود

برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی

شاید بازنشستگی به معنای پایان انجام کار با دستمزد باشد، اما با افزایش طول عمر و بهداشت بهتر، افراد بیشتری اکنون می ‏توانند بیش از بیست […]
خرداد ۱۱, ۱۳۹۵
مدیریت خود

داشتن مدیریت استرس

وزارت بهداشت وامنیت بریتانیا استرس را به عنوان یک واکنش نامطلوب تعریف کرده است که افراد به هنگام فشار زیاد یا انواع درخواست‏ هایی که از […]
خرداد ۱۱, ۱۳۹۵
مدیریت خود

چگونه منطقی تصمیم بگیرید

تصمیم گیری پروسه انتخاب بین فرآیندهای عملی مختلف است. امکان دارد در یک سطح فردی یا سازمانی به وقوع بپیوندد. تکنیک های خاصی که در تصمیم […]
خرداد ۱۱, ۱۳۹۵
مدیریت خود

حل کردن مشکلات به نحوی موثر

از دیگران کمک بگیرید. تصور نکنید که شما باید مشکل را حل کنید. اگر ممکن بود، این کار را به دیگران محول کنید تعیین کنید که […]
خرداد ۱۱, ۱۳۹۵
مدیریت خود

چگونگی حل کردن مشکلات

مشکل، فاصله بین چگونگی امور و اینکه باید باشند، است. حل کردن مشکل “پلی” بین این دو است. برای از بین بردن این فاصله باید درک […]
خرداد ۷, ۱۳۹۵
مدیریت خود

مدیریت کنترل اطلاعات

همه ما با اطلاعات موجود مواجه هستیم چون اطلاعات چیزی است که به آن برای انجام کار نیاز داریم یا: آن را به کس دیگری منتقل […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!