اکتبر 11, 2016
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

بصیرت داشتن و نقش آن در جذبه

میان فرد خیالباف و رویایی با فرد بصیر تفاوت وجود دارد. فرد رویایی زیاد صحبت می کند ولی عمل زیادی انجام نمی دهد. اما فرد دوراندیش […]
اکتبر 11, 2016
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

حسن نیت و نقش آن در ایجاد جذبه

بسیاری از افراد گمان می کنند وقتی به درجه ای از شهرت و محبوبیت رسیدند. دیگران باید به آنها خدمت کنند و احترام بگذارند. این مهمترین […]
اکتبر 11, 2016
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

ایجاد انگیزه و تاثیرات آن در جذب افراد

چگونه نیازها و خواسته های اساسی افراد را به انگیزه تبدیل می کنید؟ چگونه آنها را وادر به انجام کاری که لازم است انجام دهند می […]
اکتبر 11, 2016
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

اعتبار داشتن و معتبر بودن در میان مردم

اگر معتبر باشید مردم شما را قابل اطمینان می دانند و فرد متخصصی قلمداد می شوید که می تواند چالش های آن ها را حل کند. […]
اکتبر 11, 2016
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

ارج نهادن به دیگران و خود

درک منیّت افراد بسیار آسان است: ما افرادی را دوست داریم که ما را دوست دارند، و افرادی که ما را دوست ندارند را دوست نداریم. […]
اکتبر 11, 2016
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

روحیه بخشیدن به دیگران و چگونگی ایجاد تأثیر گذاری

افرادی که جذبه دارند قادرند دیگران را به انجام هرکاری ترغیب کنند. آنها می توانند خلق و خوی افراد را تغییر دهند، عواطف دیگران را کنترل […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!