اکتبر 11, 2016
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

چگونه افراد را از خود می رانید؟

آیا مردم را از خود می رانید؟ اغلب مردم می گویند نه، در حالی که بیشتر ما کارهایی می کنیم که افراد را از خود دور […]
اکتبر 11, 2016
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

ظاهری آراسته داشته باشید

آیا ظاهر افراد مهم است؟ به ما یاد داده اند از روی ظاهر افراد قضاوت نکنیم. اما همه ی ما این کار را می کنیم! قضاوت […]
اکتبر 11, 2016
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

ارتباط غیرکلامی را به کار بگیرید

افرادی که جذبه دارند برای مجذوب و مسحور کردن شنوندگان خود از راه های غیرکلامی مثبت استفاده می کنند. در برخوردها مراقب هستند از کدام حرکات […]
اکتبر 11, 2016
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

نقش اجرای کلام و نحوه بیان در جذب دیگران

درباره ی افراد از روی صدایشان قضاوت می کنیم. اگر لحن صدای شما نامطمئن، خجالتی، خشن یا طلب کارانه باشد، توانایی شما برای برخورداری از جذبه […]
اکتبر 11, 2016
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

احترام گذاشتن به دیگران و نقش آن در ایجاد جذبه

جذبه ی بلندمدت، کلاً به معنای بها دادن به انسانهاست. احترام گذاشتن به دیگران باعث جذبه ی بیشتر و تاثیرگذاری می شود. احترام گذاشتن مسری است. […]
اکتبر 11, 2016
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

حس همدلی داشتن با دیگران

همدلی، جذبه ی پایدار ایجاد می کند. وقتی مردم بدانند نگرش، عواطف و احساساتتان شبیه آنهاست، آن وقت از شما تاثیر می پذیرند. همدلی چیزی بیشتر […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!