نوامبر 16, 2016
اصول و فنون مذاکره

پیشداوری در جلسه مذاکره

اندیشیدن حق انتخاب ها و راه حل های گوناگون بصورت طبیعی انجام نمی شود. حتی اگر شما خارج از گود یک مذاکره هیجان انگیز باشید، دنبال […]
نوامبر 16, 2016
اصول و فنون مذاکره

تشخیص درد و ارائه راه حل

با وجود اینکه داشتن حق انتخاب های متنوع و متعدد دارای ارزش و منافع زیادی است معذلک افرادی که در مذاکرات شرکت دارند بندرت نیاز به […]
نوامبر 16, 2016
اصول و فنون مذاکره

در مورد مسأله سخت و استوار و در مورد افراد نرم و ملایم باشید

شما می توانید هنگامی که در مورد منافع خود سخن می گوئید به همان اندازه سخت و استوار باشید که یک مذاکره کننده روی مواضع خود […]
اکتبر 11, 2016
اصول و فنون مذاکره

قاطع ولی انعطاف پذیر باشید

در هنگام یک مذاکره می خواهید بدانید به کدام سمت حرکت می کنید و در عین حال طالب آن هستید که پذیرای افکار تازه باشید. بعضی […]
اکتبر 11, 2016
اصول و فنون مذاکره

به آینده نگاه کنید نه به گذشته

حیرت آوراست که ما غالباً به آنچه که شخص در گذشته گفته یا کرده واکنش نشان دهیم. دو نفر بیشتر اوقات وارد مسیری از بگو مگو […]
اکتبر 11, 2016
اصول و فنون مذاکره

منافع آنان را به عنوان بخشی از مسأله بپذیرید

هریک از ما معمولاً آنقدر درگیر منافع خودمان هستیم و علاقه به تأمین این منافع داریم که ناچار اهمیتی برای منافع دیگران قائل نیستم. افراد وقتی […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!