نوامبر 16, 2016
اصول و فنون مذاکره

پیشداوری در جلسه مذاکره

اندیشیدن حق انتخاب ها و راه حل های گوناگون بصورت طبیعی انجام نمی شود. حتی اگر شما خارج از گود یک مذاکره هیجان انگیز باشید، دنبال […]
نوامبر 16, 2016
اصول و فنون مذاکره

تشخیص درد و ارائه راه حل

با وجود اینکه داشتن حق انتخاب های متنوع و متعدد دارای ارزش و منافع زیادی است معذلک افرادی که در مذاکرات شرکت دارند بندرت نیاز به […]
نوامبر 16, 2016
اصول و فنون مذاکره

در مورد مسأله سخت و استوار و در مورد افراد نرم و ملایم باشید

شما می توانید هنگامی که در مورد منافع خود سخن می گوئید به همان اندازه سخت و استوار باشید که یک مذاکره کننده روی مواضع خود […]
اکتبر 11, 2016
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

چگونه افراد را از خود می رانید؟

آیا مردم را از خود می رانید؟ اغلب مردم می گویند نه، در حالی که بیشتر ما کارهایی می کنیم که افراد را از خود دور […]
اکتبر 11, 2016
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

ظاهری آراسته داشته باشید

آیا ظاهر افراد مهم است؟ به ما یاد داده اند از روی ظاهر افراد قضاوت نکنیم. اما همه ی ما این کار را می کنیم! قضاوت […]
اکتبر 11, 2016
جذبه راز تاثیرگذاری و نفوذ

ارتباط غیرکلامی را به کار بگیرید

افرادی که جذبه دارند برای مجذوب و مسحور کردن شنوندگان خود از راه های غیرکلامی مثبت استفاده می کنند. در برخوردها مراقب هستند از کدام حرکات […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!