مرداد ۱۴, ۱۳۹۵
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

وقتی در جمع بر نظرتان اصرار می ورزید و بعد می فهمید اشتباه کرده اید

وقتی در جمع بر نظرتان اصرار می ورزید و بعد می فهمید اشتباه کرده اید. راه حل: تشکر کنید و از فردی که اشتباه را به […]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۵
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

وقتی حرف های کسی که از شما انتقاد می کند را می شنوید

وقتی حرف های کسی که از شما انتقاد می کند را می شنوید. راه حل: همکارتان را به آرامی وارد بحث نمایید و مراقب باشید حالت […]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۵
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

وقتی از کسی انتقاد می کنید و منظوری هم ندارید

وقتی از کسی انتقاد می کنید و منظوری هم ندارید. راه حل: متاسفم. من فقط خشم خود را بیرون ریختم و ناخودآگاه همه کاسه، کوزه ها […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۵
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

وقتی با اعتقاد راسخ از عملکرد شغلی کسی انتقاد می‏ کنید

وقتی با اعتقاد راسخ از عملکرد شغلی کسی انتقاد می ‏کنید. راه حل: متاسفم از این طریق حرفم را شنیدید. باید با هم صحبت کنیم. به […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۵
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

وقتی از رئیس انتقاد می‏ کنید و ناگهان حرف هایتان را می شنود

وقتی از رئیس انتقاد می‏ کنید و ناگهان حرف هایتان را می شنود. راه حل: من باید درمورد این مسائل اول با شما صحبت می کردم. […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۵
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

وقتی از کسی انتقاد می کنید و ناگهان رئیس حرفهایتان را می ‏شنود

وقتی از کسی انتقاد می کنید و ناگهان رئیس حرفهایتان را می‏ شنود راه حل: خدای من! نمی‏ خواستید رئیس تان این حرف ها را بشنود […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!