آگوست 4, 2016
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

وقتی در جمع بر نظرتان اصرار می ورزید و بعد می فهمید اشتباه کرده اید

وقتی در جمع بر نظرتان اصرار می ورزید و بعد می فهمید اشتباه کرده اید. راه حل: تشکر کنید و از فردی که اشتباه را به […]
آگوست 4, 2016
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

وقتی حرف های کسی که از شما انتقاد می کند را می شنوید

وقتی حرف های کسی که از شما انتقاد می کند را می شنوید. راه حل: همکارتان را به آرامی وارد بحث نمایید و مراقب باشید حالت […]
آگوست 4, 2016
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

وقتی از کسی انتقاد می کنید و منظوری هم ندارید

وقتی از کسی انتقاد می کنید و منظوری هم ندارید. راه حل: متاسفم. من فقط خشم خود را بیرون ریختم و ناخودآگاه همه کاسه، کوزه ها […]
جولای 11, 2016
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

وقتی با اعتقاد راسخ از عملکرد شغلی کسی انتقاد می‏ کنید

وقتی با اعتقاد راسخ از عملکرد شغلی کسی انتقاد می ‏کنید. راه حل: متاسفم از این طریق حرفم را شنیدید. باید با هم صحبت کنیم. به […]
جولای 11, 2016
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

وقتی از رئیس انتقاد می‏ کنید و ناگهان حرف هایتان را می شنود

وقتی از رئیس انتقاد می‏ کنید و ناگهان حرف هایتان را می شنود. راه حل: من باید درمورد این مسائل اول با شما صحبت می کردم. […]
جولای 11, 2016
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

وقتی از کسی انتقاد می کنید و ناگهان رئیس حرفهایتان را می ‏شنود

وقتی از کسی انتقاد می کنید و ناگهان رئیس حرفهایتان را می‏ شنود راه حل: خدای من! نمی‏ خواستید رئیس تان این حرف ها را بشنود […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!