آوریل 10, 2018
25 نکته طلایی برای کسب و کار موفق وکلا

۲۵ نکته طلایی برای کسب و کار موفق وکلا

۲۵ نکته طلایی برای کسب و کار موفق وکلا مؤلف: مریلین آستین تارلتون  ترجمه و تالیف: کبری سبزعلی یمقانی، دانشجوی دکتری بازرگانی-بازاریابی، دکتر مهدی صفریان، دکتری […]
مارس 8, 2017
بایسته های حقوق بین الملل خصوصی - دکتر حسین آل کجباف

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی – حسین آل کجباف

مارس 8, 2017
حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب - سید علی میر موسوی و سید صادق حقیت

حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب – سید علی میر موسوی و سید صادق حقیت

مارس 8, 2017
بایسته های حقوق اساسی-دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی

بایسته های حقوق اساسی – سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی

مارس 8, 2017
ترمینولوژی حقوق - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

ترمینولوژی حقوق – محمد جعفر جعفری لنگرودی

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!