پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه مشاوره کسب و کار
جولای 11, 2017
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه موسسات بین المللی کسب و کار
جولای 11, 2017
نمایش همه

پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه قواعد حاکم بر کسب و کار

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

حوزه‌ی حقوقی کسب و کار شامل چه ترتیبات حقوقی می باشد؟

این حوزه‌ی حقوقی شامل انواع مختلفی از ترتیبات حقوقی ازجمله قوانین مالیاتی، مالکیت معنوی، اموال غیرمنقول، قانون استخدام، ‌ورشکستگی و موارد مشابه می باشد.

درچه صورتی خریدار، می تواند نسبت به لازم الاجرا بودن قرارداد در مورد خریدار اطمینان حاصل نماید؟

درصورتی که آن قرارداد براساس مجموعه قوانین متحدالشکل (UCC)‌ تجاری آن قلمرو قضایی تنظیم شده باشد.

کسب وکارها را درچه قالب‌هایی می‌توان ایجاد نمود؟

کسب وکارها را می توان در قالب شرکت‌های غیرسهامی، شرکت های برخوردار از مسئولیت محدود، شرکت‌های تضامنی و دیگر بنگاه‌ها تأسیس نمود.

چرا درتنظیم قراردادهای عملیاتی یک شرکت با مسئولیت محدود، دقت زیادی مورد نیاز است؟

زیرا این قراردادها بر چگونگی مشارکت مالکان شرکت در سود و زیان، اتخاذ تصمیمات تجاری از سوی آنها و انتقال حق به مالک نظارت دارند.

حقوق کسب وکار شامل چه قوانینی می باشد؟

این حقوق شامل تمامی قوانین مربوط به چگونگی تشکیل و راه اندازی، خرید، مدیریت، توقف و یا فروش در هر نوع کسب و کار و همچنین قوانین ایالتی و فدرال بعلاوه ی مقررات اداری می باشد و تمامی کسب وکارها ملزم به تبعیت از آنها می باشند.

نقض قرارداد در چه صورتی انجام می پذیرد؟

نقض قرارداد زمانی صورت می گیرد که یک طرف معامله تعهدات خود را انجام ندهد.

امضای قرارداد از سوی طرفین قرارداد باید برچه مبنایی صورت گیرد؟

باید بر مبنای شناخت مناسب ازمحتوا و اصل حسن نیت در ایفای قرارداد صورت گیرد.

قوانین مالی حاکم برکسب و کاربه چه منظور وضع گردیده اند؟

این قوانین به منظور حصول اطمینان از عادلانه بودن رقابت بین شرکت‌ها و کسب وکارهای تجاری و عدم بهره برداری شرکت‌ها از مشتریان و همچنین جلب اعتماد سرمایه گذاران وضع گردیده اند.

درنظرگرفتن چه موارد حقوقی برای مدیریت یک کسب و کار جدید الزامی می باشد؟

مواردی چون نحوه ی استخدام، شکل قراردادها، نوع مساعده،‌ چگونگی پرداخت حق حق بیمه ی کارمندان و مالیات ها و حتی اخراج قانونی یک کارمند.

درچه صورتی یک شرکت اعلام ورشکستگی می‌نماید؟

درصورتی که قادر به پرداخت بدهی هایش نباشد.

موارد حقوقی تاثیرگذار بر کسب و کار تجاری را نام ببرید؟

قوانین استخدامی مربوط به کسب وکارها، موضوعات راهبردی حرفه ای، تطابق قانون کسب و کارها، مالکیت تجاری، دفاعیات قانونی، خرید و فروش یک کسب و کار، مفاد و شرایط یک کسب و کار، موافقت نامه ها و قراردادهای تجاری، مشاوره به شرکت های تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود واستارت آپهای تجاری.

قوانین مرتبط با کسب و کار خرد را نام ببرید؟

قانون تبلیغات و بازاریابی،‌ قانون استخدام و کار، قوانین مالی، ‌قوانین حقوق مالکیت فکری، قوانین تجارت آنلاین،‌ قوانین حوزه ی حریم خصوصی،‌ مقررات زیست محیطی، مقررات مربوط به قراردادهای مالی، قوانین مربوط به ایمنی محیط کار و سلامت، قوانین شایستگی کارگران.

شناخت چه نوع قواعد و مقرراتی درزمینه کسب و کارهای خرد الزامی است؟

قواعد و مقررات حاکم برتجارت محلی ازجلمه قواعد راجع به چگونگی اخذ جواز، پروانه ی کار و سایر ترتیبات ویژه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!